Ik bied ruimte aan

Ruimte aanbieden

Heeft u een locatie en biedt u deze ruimte aan voor verhuur? Het Makelpunt brengt vraag en aanbod van locaties bij elkaar. Het Makelpunt en de Gemeente Almere aanvaarden geen aansprakelijkheid van klanten en/of exploitanten voor de rechtsverhouding die klant en exploitant met elkaar aangaan. De aanbieder van de ruimte moet zelf nagaan of de voorgestelde activiteiten passen binnen het bestemmingsplan van de ruimte.

Makelpunt aanbieden locatie

Ik bied ruimte aan